Sukkulentlar

Sukkulentlar, semizo’tlar – bагgi уа poyasi qalin, sersuv o’simliklar. Odatda, qurg’oqchil cho’l zonalarda o’sadi. Suvni juda kam bug’latadi.