Suv kulturalari

Suv kulturalari, suvda о’stirish – o’simliklarni eritmali muhitda ilmiy va ishlab chiqarish maqsadlarida yetishtirish.