Tiroksin

Tiroksin, tetraiodtironin – umurtqali hayvonlar qalqonsimon bezi ajratadigan yod tutuvchi gormon. Tiroksin yetishmasligi yoki ortiqchaligi og’ir kasalliklarni vujudga keltiradi.