Trek

Trek (fizikada) — muhitda harakatlanayotgan zaryadlangan zarraning unda qoldirgan izi. Trek ko’rinishi zarraning tabiati va xossalariga bog’liq. Trekni trek asboblar — pufak kamera, Vilson kamerasi, diffuzion kamera yordamida kuzatiladi. Pozitronlar, meonlar, giperonlar va boshqa elementar zarralar ularning izlari orqali topilgan. Trekni o’rganish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.