Vulkan tog` jinslari

Vulkan tog` jinslari, vulkanitlar – vulkanlar otilganda yer yuzasiga oqib chiqqan magma (lava) ning qotishidan paydo bo`lgan jinslar.