Xin daraxti qayerda o’sadi?

Bu ulkan daraxt Janubiy Amerika, Indoneziya va Afrikaning yassi tog’liklarida o’sadi. Uning po’stlog’ida bezgak kasalligini davolashda ishlatiladigan xinin moddasi bor. Xin daraxtining bo’yi 20 — 30 metrga yetadi. U baland tog’liklarda o’sadi va namsevardir. Shuning uchun unga Perudagi sharoit Afrikadagiga nisbatan qulay. Xin ekish yo’li bilan ham ko’paytiriladi, u shamol yaxshi tegadigan plantasiyalarda ko’karadi. Uning tanasi qalin po’stloq bilan qoplangach, po’stloq kesib olinadi. So’ngra quritilib, mayda kukun qilib tuyiladi, kukundan esa xinin tayyorlanadi. Xininning bezgakka qarshi vosita ekanini Pellete Kaventu kashf qilgan. Xin daraxti po’stlog’idan olingan ekstrakt ayrim vino va ichimliklarga ham qo’shiladi.