Yaxshi ko’ra olmaslik

Odamlarning 2/3 qismi yaxshi ko’ra olmaslikdan a’zoblanadilar.