Yirtqich baliqlar nima?

Ayrim tur baliqlar odamga shikast yetkazishi mumkin. Odatda ular qo’rqoq bo’ladi va o’z hayotidan qo’rquvga tushib, g’azab bilan tashlanadi. Ularning hujum quroli yo o’tkir tishlari, yo kuchli va uzun dumi bo’ladi. Mana shu xavfli baliqlar sirasiga muren kiradi. Zohiran u suvilonga o’xshaydi. Murenning ayrim turlari tropik dengizlardagi marjon qoyalar orasida suzishni xush ko’radi. O’zining qarmoqsimon dumi bilan qoyalarga tirmashib oladi va o’ljasini kutgancha dam oladi. Murenning ko’ziga qandaydir cho’milayotgan odam yoki g’avvos tashlanib qolsa bormi, u darrov hujumga tashlanadi va ninaday zaharli tishlari bilan uzib oladi.