Zaytun palmasi nima?

Yerdan nihol unib chiqadi. So’ngra u yaproq yozadi. Yangi yaproqlar o’sib chiqishi bilan eskilari qurib qoladi va palma tanasini hosil qiladi. Har bir yaproq meva tugadi. Zaytun palmasi urug’lari (yong’og’i), eti va yadrosidan palma yog’i olinadi. Xurmo va kokos palmasidan faqat meva olinadi. Zaytun palmasidan foydalanish sohalari esa turli-tumandir. Yangi o’sib chiqqan yaproqlar tolasidan arqon eshiladi. Quruq yaproqlardan esa bo’yra va parda to’qiladi, kulbalarning tomi yopiladi. Uning poyasidan savat to’qishda foydalaniladi. Xushta’m novdalari — “palma karami”dan esa ovqat tayyorlanadi. Zaytun palmasi sharbatidan palma sharobi, yong’oqlar etidan esa palma yog’i olinadi. Yong’oqlar mag’zi ham zoye ketmaydi, ulardan atir sovunlar tayyorlashda ishlatiladigan yog’ olinadi.