AUTEKOLOGIYA (Yunoncha autos — o’zi va ekologiya) — ekologiyaning har xil muhit omillarining (asosan abiotik omillar) alohida turlarga va populyasiyalarga ta’sirini o’rganadigan bo’limi.