ABDULLAYEV RUSTAMBEK SAMIG’OVICH

ABDULLAYEV RUSTAMBEK SAMIG’OVICH (1947.13.12, Toshkent) — musiqashunos, O’zbekiston Respublikasi san’at arbobi (2002). San’atshunoslik fanlari doktori (1997), professor (2001). Samig’ Abdumaevning o’g’li. Toshkent konservatoriyasini tugatgan (1970), shu yerda pedagog (1969 yildan). … Read More

AHURAMAZDA

AHURAMAZDA (Hurmuzd) – juda qadimgi zamonlarda tasavvur etilgan ezgulik xudosi. Ahuramazda yorug’lik, obodonlik, salomatlik, tinchlik, farovonlik kabi barcha ezguliklarni yaratuvchi va boshqaruvchi, deb tushunilgan. Unga qarshi zulmatqorong’ulik, ochlik, vabo, ayoz, … Read More

AHRORIY

AHRORIY, Xo’ja Ahroriy – xalq selektsiyasida yaratilgan ertapishar o’rik navi. Daraxti kuchli o’sadi, keng shoxshabbali, shoxlanishi o’rtacha, bargi yirik, siyrak tukli va uchli. Guli o’rtacha, oq. Mevasi yirik (40— 45 … Read More

AHOLINING TABIIY O’SISHI

AHOLINING TABIIY O’SISHI – ma’lum davr ichida tug’ilganlar soni bilan o’lganlar soni orasidagi farq. Aholining tabiiy o’sishi— aholi o’sishi intensivligining umumiy ko’rsatkichi bo’lib, odatda, koeffitsient bilan o’lchanadi. Aholining tabiiy o’sishi … Read More

AHOLINING MILLIY TARKIBI

AHOLINING MILLIY TARKIBI – muayyan hudud yoki mamlakatda yashovchi aholining millatlar bo’yicha tarkibi. Aholining milliy tarkibi haqidagi ma’lumotlar aholi ro’yxati o’tkazish va statistik ro’yxat olib borish yo’li bilan aniqlanadi. Etnik … Read More

AHOLI HISOBI

AHOLI HISOBI — tug’ilish, o’lish, turmush qurish va ajralishni qayd etish yo’li bilan aholining soni va yosh-jinsiy tarkibidagi o’zgarishlar haqida muntazam ma’lumot to’plash; migrasiyani qayd etish (ro’yxatga olish va ro’yxatdan … Read More

AHOLI XARITALARI

AHOLI XARITALARI – aholining joylanishi va aholini joylashtirish, uning tarkibi va qayta tiklanishi, aholini ko’chirish va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarni ko’rsatadigan xaritalar. Aholi xaritalari hududni iqtisodiy geografik baholash, xalq xo’jaligini rejalashtirish, ijtimoiy … Read More

AHOLI XARAJATLARI

AHOLI XARAJATLARI – aholining tirikchilik o’tkazish uchun qilgan pul sarflari; aholi pul daromadlarining ishlatilishi. Aholining pul daromadi uning ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Daromadlar iste’mol tovarlari va xizmatlarni xarid etish, turli … Read More

AHOLI RO’YXATLARI

AHOLI RO’YXATLARI – mamlakat yoki muayyan hududda ma’lum vaqt yoki davrda yashayotgan aholining demografik, iqtisodiy va ijtimoiy ma’lumotlarining jarayoni to’plami. Ba’zan Aholi ro’yxatlari tushunchasiga, shuningdek ushbu ma’lumotlarni yig’ish, ishlash va … Read More

AHOLI MIGRATSIYASI

AHOLI MIGRATSIYASI-aholining yashash joyini o’zgartirishi bilan bog’liq ko’chishi. Aholi migratsiyasi aholining muhim muammolaridan biri bo’lib, unga kishilarning oddiy mexanik ko’chish harakati deb emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy xayotning ko’p tomonlarini qamragan murakkab … Read More