AHOLI HISOBI

AHOLI HISOBI — tug’ilish, o’lish, turmush qurish va ajralishni qayd etish yo’li bilan aholining soni va yosh-jinsiy tarkibidagi o’zgarishlar haqida muntazam ma’lumot to’plash; migrasiyani qayd etish (ro’yxatga olish va ro’yxatdan chiqarish); aholini shaharlarda uy daftarlari va qishloq joylarda xo’jalik daftarlarida ro’yxatga olib borish.