AUTRAYT (inglizcha outright) — oddiy muddatli valyuta bitimi. To’lovlarni tomonlar qat’iy belgilagan muddatlarda «forvard» kursi (narxlar o’zgarishini hisobga olgan holda) bo’yicha to’lashni nazarda tutadi.