AUTSAYDERLAR – 1) «begona», «yovvoyi» deb nom olgan mustaqil kichik va o’rta korxonalar. Biror sabab bilan muayyan aniq bir tarmoqlar doirasida tashkil topadigan monopolistik birlashmalar va kelishuvlarga kirmaydi. Ko’pincha Autsayderlar yirik monopoliyalarga yordamchi pudratchi hisoblanadi; 2) birja a’zosi bo’lmagan broker. Birja savdosining ayrim qonunlariga rioya qilish majburiyatini olgan holda savdo zalida ishlashga vaqtincha biron maqsadli ruxsatnoma olishi mumkin.