Salomatlik to’g’risida

Abu Ali Ibn Sino. “Tib qonunlari” 1-qism
Abu Ali Ibn Sino. “Tib qonunlari” 2-qism
Abu Ali Ibn Sino. “Tib qonunlari” 3-qism
Abu Ali Ibn Sino. “Tib qonunlari” 4-qism