Оilа

Оilа – botanika va zoologiyadagi bir-biriga yaqin bo’lgan turkum (avlod) larni birlashtiruvchi tаksоnоmik birlik.