Роуа

Роуа, tana – o’simliklarning barg va mevalarini tutib tuгuvchi hamda ildiz bilan bog’lovchi vegetativ a’zosi. Poykiloterm hayvonlar.