Postflorial

Postflorial – o’simlikning gullagandan keyingi rivojlanishi.