Роlitrop

Роlitrop – 1) turli xil xo’jayin organizmida гivojlanishni anglatadi; 2) har xil to’qimalarga yuquvchanlikni bildiradi.