Ona tili va adabiyotdan testlar

1. Xalq og’zaki ijodiga mansub asarlar berilgan qatorni toping

 
 
 
 

2. Jek London qancha hikoya yozgan?

 
 
 
 

3. Jadidchilikning turkistondagi asoschisi va rahnamosi

 
 
 
 

4. Padarkush’ dramasidagi padarkush kim

 
 
 
 

5. Grammatika nimani o’rgatadi?

 
 
 
 

6. Men bir qora kunda tug’ildim deb H.Olimjon qanday tarixiy voqeaga  ishora qiladi?

 
 
 
 

7. Uslubiyat deganda nimani tushunasiz?

 
 
 
 

8. A.Qodiriyning “Xudoyorxon va munshiylari hayotidan olingan asarining nomi?

 
 
 
 

9. O’zbek tilida so’zlashuvchilarning qanchasi O’zbekistonda yashaydi?

 
 
 
 

10. Munojot so’zi qanday ma’nolarni bildiradi?

 
 
 
 

11. Alfons Dodening avtobiografik xarakterga ega bo’lgan asarining nomi?

 
 
 
 

12. O’zbek adabiyotida birinchilardan bo’lib drammatik asar yozgan yozuvchi kim?

 
 
 
 

13. H.Olimjon Qozog’iston safaridan qaytib,bahor go’zalligidan bahra olib qaysi she’rini yozadi?

 
 
 
 

14. Ma’nosi chaqmoq chaqilishi bo’lgan she’riy san’at?

 
 
 
 

15. Mushtum jurnalining tashkilotchilaridan biri Julqunboy ovsar,Dumbulnisa kabi o’nlab taxalluslar bilan ijod qilgan ijodkor?

 
 
 
 

16. Shodlik va baxt kuychisi?

 
 
 
 

17. Kelinlar qo’zg’oloni,”Kuyov’ kabi sahna asarlarining muallifi kim?

 
 
 
 

18. ”Padarkush’ dramasida boyning eng katta xatosi nima?

 
 
 
 

19. So’z so’zlashdava ulardan jumla tuzishdauzoq andesha kerak.Ushbu fikrlar muallifi kim?

 
 
 
 

20. Inson ma’naviyatini boyitish uchun nima kerak?

 
 
 
 

21. ”O’tkan kunlar” romanida yozuvchi qaysi tarixiy davr voqealarini tasvirlaydi?

 
 
 
 

22. Adabiyot qanday tushunchalar bilan birgalikda yashab kelgan?

 
 
 
 

23. O’zbek tilida so’zlashuvchilarning soni yer yuzida qanchani tashkil etadi?

 
 
 
 

24. Jek Londonning qaysi asarida londonlik ishchilarning qashshoq hayoti tasvirlanadi?

 
 
 
 

25. A’lo mamlakatning a’lo farzandi bilib qo’yki seni Vatan kutadiushbu misralar muallifi kim?

 
 
 
 

26. Yozuvchining “Baxtsiz kuyov” dramasi bevosita Behbudiyning “Padarkush” dramasi asosida yozilgan.U kim?

 
 
 
 

27. Milliy til nima?

 
 
 
 

28. Xudo ko’ngliga solmaguncha haqiqiy ijodkor qo’liga qalam olmaydi Bu kimning fikri?

 
 
 
 

29. Murshid so’zining ma’nosi nima?

 
 
 
 

30. 4yoshiga yetar-yetmas otasidan ayrilib bobosi Azim bobo qo’lida tarbiyalangan shoir?

 
 
 
 

Question 1 of 30