ABBE

ABBE (Avve) Erist (1840.23.1-1905.14.1) – nemis fizigi va astronomi. Yena untida nazariy fizika professori. (1870 yildan), Yena rasadxonasi direktori (1877-90). Mikroskoplar nazariyasini yaratdi, har xil optika asboblarini ixtiro qildi, optika-mexanika korxonalaridagi ko’p operatsiyalar texnologiyasini ishlab chiqdi.