ABDAL

ABDAL – urug’ nomi. Abdallar Hindiston, Afg’oniston va xususan Turkiston xalqlari etnogenezida muhim o’rin tutgan eftaliylar, ya’ni haytallarning avlodidir. Haytallar (eftaliylar) Suriya, yunon manbalari “Abdal” deb atalgan. Abdal turkmanlar tarkibiga ham kirgan.