ABDOMEN

ABDOMEN (lotincha abdomen – qorin) – gavdaning ko’krakdan keyin (pastki) qismi.