Ahtam

Ahtam-Adham ismining o’zgargan shakli yoki ahtam-mashhur ardoqli