AVANS

AVANS (Fransuzcha avance) — bir jismoniy yoki yuridik shaxs tomonidan boshqasiga moddiy boyliklar, muayyan ishni bajarish, xizmat ko’rsatish va b. uchun kelgusida to’lanadigan haq hisobidan beriladigan pul miqdori. Xodimga Avans ish haqi hisobidan, xizmat safari xarajatlari uchun va boshqa maqsadlarda beriladi.