AVIAKOMPAS

AVIAKOMPAS — uchish apparatlarida ishlatiladigan navigatsiya asbobi.