AVTORITAR HOKIMIYAT

AVTORITAR HOKIMIYAT — kuchli hokimiyat, shuning uchun uning jamiyatda tartibi, barqarorlikni ta‘minlash qobiliyati bir muncha yuqoriroqdir. Bu hokimiyat turli kuchlar qarshiligini sindirib jamiyatda tarkibiy o’zgarishlarni tez o’tkaza oladi, va butun imkoniyatlarni eng dolzarb muammolarni hal qilishga yo’naltira oladi. Tub islohotlar va o’zgarishlar davrida ana shunday kuchli hokimiyatning mavjud bo’lishi, albatta, afzalrroqdir.