Bazalt

Bazalt – vulqon otilishidan hosil bo`lgan tog` jinsi