Bel

Bel – tog`lardagi uncha baland bo’lmagan keng dovon; uzun cho`zilgan qirralari sezilmaydigan do`nglik. Tog`lar nomi tarkibida ishlatiladi: Muzbel, Olabel tizmalari.