Bo’linish urchug’i

Bo’linish urchug’i – hujayra bо’linishi arafasida hosil bo’ladigan mikronaychalar tizimi. Xromosomalarning hujayra ikki tomoniga (qutblarga) qarab harakat qilishini ta’minlaydi.