Xalkozin

Xalkozin (Yunoncha Chalkos mis), mis yaltirog’i — sulfidlar sinfiga mansub mineral. Kimyoviy tarkibi Cu2S; aralashma holida Ag, ba’zan Fe, Co, Ni, As bo’ladi. Romb va geksagonal singoniyada kristallanadi. Odatda, tuproqsimon … Read More

Uvada gaz koni

Uvada gaz koni — Qashqadaryo viloyati Yakkabog’ tumanidagi kon, Qarshi shahridan 65 kilometr shimoli sharqda. 1968 yilda ochilgan, 1981 yildan foydalanishga topshirilgan. Uvada gaz koni maydoni kenglik bo’yicha cho’zilgan braxiantiklinaddan … Read More

Assizlar

Assizlar (kechki lotincha assisae-majlis)-1) o’rta asrlarda Angliyada: a) qirol kengashi yig’ilishi, shuningdek, qirolning umumiy qaror va farmoyishlari. Eng mashhur Assizlardan biri Genrix II (1133-1189) tomonidan e’lon qilingan Buyuk Assizlar; b) … Read More

Referat

Referat-(lotin refero-axborot beryapman)-1) biror ilmiy asar, maqola, o’qilgan kitob va shu kabilar mazmunining qisqacha yozma yoki og’zaki bayoni; 2) o’quvchi va talabalarning yozma ish turlaridan biri; 3) o’rganilgan ilmiy masalaning … Read More

Tug’, tuq

Tug’, tuq-qadimgi davr va o’rta asrlarda qo’shinlarni bir-biridan ajratib turadigan belgi (nishon). Tog’ uchi dumaloq tayoq yoki uchiga tilla shar bog’langan nayzaga ot yoki ho’kiz dumi ilib yasalgan.

MUSTABID TUZUM

MUSTABID TUZUM — davlatni idora etish shakllaridan biri, mutlaq hokimiyatga ega bo’lgan siyosiy tuzum. Bunday tuzum sharoitida ishlab chiqaruvchilar, fuqarolar mulkdan, jamiyatni idora etishdan, madaniyatdan bebahra qilinadi. Bu ma‘muriy buyruqbozlik … Read More

INSTITUT

INSTITUT (lot. institum – tartibot, muassasa) — 1) jamiyatdagi ijtimoiy tartibotlarning muayyan doirasini o’z ichiga olgan huquqiy me‘yorlar majmui; 2) turli ixtisoslashgan o’quv yurtlari (o’rta, oliy, malaka oshirish tizimi), va … Read More