IPAK BEZLARI

IPAK BEZLARI — kapalak qurtlarining rivojlanishi davrida ipak ishlab chiqaruvchi bezlari. Ipak bezlari ishlab chiqaradigan suyuklik havoda qotib, ipak ipga aylanadi. Ipak ipi turli hasharotlarda turli funktsiyani bajaradi. Masalan, olma … Read More

«IPAK»

«IPAK» — ilmiy-texnika jurnali. 3 oyda bir marta chiqadi. 1958-91 yillarda «Ipak» («Shyolk») nomlarida o’zbek va rus tillarida nashr qilingan. 1996 yildan O’zbekiston Respublikasi Davlat ilmiy-texnika axboroti fondi tomonidan hozirgi … Read More

INFRATOVUSH

INFRATOVUSH (lotincha infra — quyi, past, ostida) — inson qulog’iga eshitilmaydigan past chastotali (chastotalari 16 Gts dan past bo’lgan) elastik to’lqinlar. Yer yuzida Infratovush hosil qiluvchi manbalar xilma- xil (masalan, … Read More

INTRODUKTSIYA

INTRODUKTSIYA (lotincha introductio – muqaddima) (musiqada) — 1) opera, balet, operetta kabi asarlarning muqaddimasi (uvertyura turi). Operada uvertyuradan so’ng ijro etilayotgan bi-rinchi vocal ansambl yoki xorning chiqishi ham Introduktsiya deyiladi; … Read More

INTERFAZA

INTERFAZA (lotincha inter — oraliq, phasis — yuzaga chiqish, namoyon bo’lish) — bo’linadigan hujayralarda ikkita ketma- ket mitotik bo’linish oralig’idagi davr, hujayra tsiklining bir qismi; mitoz xususiyatini yo’qotgan hujayralar (mas, … Read More

INTERPOLYATSIYA

INTERPOLYATSIYA (lotincha inter – orasida va polio — tekislayman) — 1) matematikada — bir necha nuqtada berilgan funktsiya qiymatlaridan shu nuqtalar orasidagi nuqtalarda funktsiyaning taqribiy qiymatini topish. Interpolyatsiyadan farqli ravishda … Read More

INTERMESSO

INTERMESSO (italyancha intermezzo — tanaffus) — yakka soz, ansambl yoki orkestrga mo’ljallangan erkin shakldagi kichik musiqa asari. Mustaqil janr sifatida birinchi marta R. Shuman o’z ijodida qo’llagan (fortepiano uchun 6 … Read More

INDONEZLAR

INDONEZLAR — Indoneziyaning aholisi; tili, madaniyati va turmushi jixatdan qardosh xalqlardan tashkil topgan. Mamlakat aholisining 96% ni indonez tilida so’zlashuvchi Indonezlar tashkil qiladi. Dindorlari — asosan, Musulmonlar. Keng ma’noda «Indonezlar» … Read More

IMPLANTATSIYA

IMPLANTATSIYA (lotincha im… (in) – ichida va plantatio — o’tkazish, ko’chirib o’tkazish) — odam va hayvonlarda hujayralar va to’qima elementlarining o’z-o’zidan ko’chirib o’tkazilishi va yopishtirilishi. Odam va ko’pchilik sut emizuvchilarda … Read More

IMPICHMENT

IMPICHMENT (inglizcha impeachment) — ayrim davlatlarda, masalan, AQSh, Buyuk Britaniya, Yaponiyada oliy mansabdor shaxslar (mamlakat prezidenti, hukumat boshlig’i va sh.k.)ni javobgarlikka tortish va ularning jinoyatlari to’g’risidagi ishlarni sudda ko’rib chiqishning … Read More