Ko’sa

Ko’sa-ko’ssa-qilich, qilichdek mahkam va o’tkir yoki ko’sa urug’iga (yuz, turkmanyuz, qo’ng’irot qabilalari tarkibida) mansub bola yoxud  ko’sab-orzu qilib, intizor bo’lib erishilgan bola