Parchinlash

Parchinlash — list metall hamda prokat materiallardan yasaladigan kon- struktsiya elementlaridan parchin mix- lar yordamida ajralmas birikma hosil qilish. Parchin mix — tana va kallakdan iborat mahkamlash detali. P. Quyidagi … Read More

Parfyanlar, parfiyaliklar

Parfyanlar, parfiyaliklar — elat, mil. AV. 1-ming yillik va milod- ning boshlarida Kaspiy dengizining Jan.-sharqida, hoz. Jan. Turkmaniston va Xurosonda yashaganlar (qad. Partava — Parfiya viloyati). P. eroniy tillar- dan … Read More

Parotit

Parotit (para… va Yun. otos — quloq), tepki — kuloq oldi so’lak bez- ining yallig’lanishi. Epidemik bo’lmagan P. va epidemik parotit farkdanadi. O’tkir epidemik bo’lmagan P. ko’proq katta yoshdagi kishilarda … Read More

Parom

Parom — transport vositalari (avtomobillar, t. y. vagonlari va b.), kjlar va yo’lovchilarni dengiz yoki Daryo- ning bir qirg’og’idagi punktdan ikkinchi qirg’og’idagi punktga o’tkazib qo’yish uchun mo’ljallangan suzuvchi inshoot (kema, … Read More

Patnisi naqsh

Patnisi naqsh – naqsh turi; to’rtburchak shakl ichiga patnis shaklini eslatuvchi (naqshning nomi shundan) yakka yoki qo’sh tanob chiziladi, qolgan qismi islimiy naqsh b-n to’ldiriladi. Ba’zan qo’sh tanob oralig’i enli … Read More

Patisson

Patisson (Cucurbita pepo var. patisson), kulcha qovoq — qovoqdoshlar oilasiga, qatgiq etli qovokdar guruhiga mansub biryillik sabzavot o’simligi. P. palagi tik, butasimon sershox o’simlik. Ildizi yaxshi rivojlangan. Poyasi va barg … Read More

Paternalizm

Paternalizm (lot. Paternus — otalarcha, otalik) — davlatning o’z fuqarolariga, firmalarning uz xodim- lariga, bir mamlakatning boshqa mamla- katga homiylik, g’amxo’rlik munosabati; ijtimoiy va mehnat munosabatlarini davlatlar o’rtasida, shuningdek, davlat … Read More

Patent

Patent (lot. patens — ochiq, aniq- Ravshan) — 1) texnik echim (ixtiro)ning davlat tomonidan e’tirof etilganligi- ni va ixtirochining o’z ixtirosiga olgan mutlaq huquqini tasdik/yuvchi hujjat. Davlat P. idorasi tomonidan … Read More

Patagoniya

Patagoniya — Jan. Amerikada- gi ta-biiy oblast. Argentinaning Jan. qis-mida, Rio-Kolorado va Rio-Negro daryolaridan Jan.da, and tog’laridan sharkda joylashgan. Mayd. 652 ming km2. Er yuzasi Atlantika okeani sohilidan sharqqa 2200 … Read More