Abdulla Qodiriy ijodi

R e j a Abdulla Qodiriy – yangi o’zbek adabiyotining asoschilaridan biri. Abdulla Qodiriy biografiyasi. Abdulla Qodiriyning ma’rifatparvarlik ruhidagi ilk asarlari. Abdulla Qodiriy – o’zbek realistik romanining yaratuvchisi. Abdulla Qodiriy … Read More