Yusuf

Yusuf-qadimgi yahudiycha nom Iosifning (Ya’qub payg’ambar o’g’li) arabcha shakli. Ma’nosi: o’sgan, ko’paygan. Yusuf nomi Sharqda go’zallik, xushro’ylik timsolidir. Shakllari: Yusufbek, Yusufboy, Yusufjon, Yusufxon