Chiroyli ismlar to’plami

Tuzuvchi va nashrga tayyorlovchi: Navro’z Bekmurodov

A harfiga oid ismlar

B harfiga oid ismlar

V harfiga oid ismlar

G harfiga oid ismlar

D harfiga oid ismlar

Ye harfiga oid ismlar

Yo harfiga oid ismlar

J harfiga oid ismlar

Z harfiga oid ismlar

I harfiga oid ismlar

Y harfiga oid ismlar

K harfiga oid ismlar

L harfiga oid ismlar

M harfiga oid ismlar

N harfiga oid ismlar

O harfiga oid ismlar

P harfiga oid ismlar

R harfiga oid ismlar

S harfiga oid ismlar

T harfiga oid ismlar

U harfiga oid ismlar

F harfiga oid ismlar

X harfiga oid ismlar

Ch harfiga oid ismlar

Sh harfiga oid ismlar

E harfiga oid ismlar

Yu harfiga oid ismlar

Ya harfiga oid ismlar

O’ harfiga oid ismlar

Q harfiga oid ismlar

G’ harfiga oid ismlar

H harfiga oid ismlar