Cho’lli// Cho’lliboy

Cho’lli// Cho’lliboy-cho’lda tug’ilgan bola