Cho’lmurod

Cho’lmurod-cho’lda tug’ilgan o’g’il sog’ ulg’ayib murod-maqsadiga yetsin yoki cho’lda erishilgan orzu, tilak