Cho’rtanbaliqsimonlar

Cho’rtanbaliqsimonlar – asosidan uchiga tomon yalpaygan cho’zinchoq tumshuqli, pastki jag’ tishlari xanjarsimon baliqlar. Аsоsаn chuchuk suvlarda yasllaydi. Yirtqich.