Chuvalchanglar

Chuvalchanglar – birlamchi og’izli chuvalchanglar, yassi chuvalchanglar, nematodalar, halqali chuvalchanglar, nemertinlar va boshqalardan iborat umurtqasiz hayvonlarning umumiy nomi. Chuvalchanglarning ko’pgina turlari o’simlik, hayvon va odam organizmida yashab, gelmintozlarni qo’zg’atadi.