EVRISTIKA

EVRISTIKA – ilmiy tadqiqotning mantiqiy usullari va metodik ko’rsatmalari.