FUNKSIONAL JIHATDAN INSON RESURSLARINI BOSHQARISH

FUNKSIONAL JIHATDAN INSON RESURSLARINI BOSHQARISH – kadrlar sohasidagi ishlar bilan bog’liq bo’lgan barcha vazifa va qarorlar (masalan, kadrlarni tanlash, malakasini oshirish, ulardan foydalanish va hokazolar)dan iborat.