FURE FRANSUA MARI SHARL

FURE FRANSUA MARI SHARL (1772-1837) – Fransiya xayoliy sotsializm vakilij kelajakni sinfsiz ko’rgan, uningcha, jamiyat ishlab chiqarish birlashmalari – falangalardan iborat.