G’AZNA BILETI

G’AZNA BILETI – davlat tomonidan chiqarilgan qo’g’oz pullar.