Gidrargillit

Gidrargillit (Yun. hydor – suv, arqillos — oq gil), gibbsit — mine- ral; kimyoviy tarkibi A1 [on]3. Tar- kibida 65% giltuproq (A12O3) bor; A13+ o’rnini egallovchi Fe3+ va Ga3+ aralashmalari bor. Monoklin sistema- da kristallanadi. Rangsiz, sadafsimon yaltiroq. Tabiatda olti burchakli tax- tasimon kristallar shaklida buladi. Qattiqligi 2,5-3,5; s.og’. 2,3-2,4. Past t-rali gidrotermal jarayonlarda ekogen nurash natijasida hosil bo’lib, laterit, boksitlar tarkibida uchraydi. Farg’ona va Qizilqum tog’larida bor.