Gipertenziya

Gipertenziya (giper… va lot. Tensio — kuchayish) — aslida kon to- mirlari, organizm kovak a’zolari, bo’shliqlari va to’qimalarda gidrostatik bosimning ortishini anglatuvchi umu- miy tushuncha. G. termini ko’proq kalla ichki bosimi va kon tomirlari (arteriya va vena) bosimi oshganda qo’llaniladi (q. Gipertoniya kasalligi). G. holati ay- Rim kasalliklar belgisi bo’lishi yoki ba’zan shu a’zolar bosimining munta- zam ortishi, ular faoliyatining izdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Goho soglom kishilarda ham g. kuzatiladi va hech qanday asorat qoldirmay, tezda o’tib ketadi. G.ning oldini olish uchun uni vaqtida aniqlab davolatish va unga sabab bo’ladigan omilni bartaraf etish lozim.