Gitler

Gitler (Hitler) (haqiqiy famili- yasi Shikliruber) Adolf (1889-1945) — Germaniya fashistik davlati boshlig’i (1933 y.da reyxskantsler bo’lgan, 1934 y.dan bu mansabni prezident lavozimi b-n birlashtirgan), fashistlar nasio- nal-sosialistik partiyasining fyure- ri (dohiysi; 1921 y.dan). Germaniyada ommaviy terrorchi fashist rejimini o’rnatgan. 2-jahon urushini boshlash, SSSRga hujum qilish (1941 y. iyun) ta- shabbuskori. Sovet qo’shinlari Berlinga kirgach, o’zini-o’zi o’ldirgan. Nyurnberg sud jarayonida asosiy nasist harbiy Ji- noyatchi deb topilgan.