GOMOGAMETALIK

GOMOGAMETALIK (gomo… va ga- meta) — bir yoki bir necha juft gomolo- gik jinsiy xromosomalarga ega bo’lgan va meyozda bir xil xromosomali Game- talar hosil qiladigan organizm. Odat- da jinslardan biri g. (XX), ikkinchisi geterogametali (XV) bo’ladi. Ko’pchilik hayvonlar va ikki uyli o’simliklarning urg’ochi jinsi; qushlar, ayrim sudralib yuruvchilar, suvda va quruqlikda yashovchi- lar, baliqlarning hamda hamma kapala- klarning erkaklari g. bo’ladi.