Gonokokk

Gonokokk — kasallik qo’zg’atadigan mikrob; diplokokkparga mansub; nemis olimi A. Neysser topgan (1879). Organizmdan tashqarida uncha chi- damli emas; etarlicha nam joyda (mas, ho’l lozim, choyshab, mochalkada) bo’lgandagina yuqadi; quritilganda bir necha minutda, 40-45° gacha qizdirilganda esa bir necha soatda halok bo’ladi. Dezinfektsiyalovchi kimyoviy moddalar g.ni o’ldiradi. Odam- da siydik-tanosil yo’llari (so’zakla) va ko’z (blennoreyasya) shilliq qavatining yiringli kasalliklarini qo’zg’atadi.